Detta granskar skatteverket 2020

    Förmåner är det vanligaste orsakerna till att företag får höjd skatt. 4 av 10 företag gör fel.

    Skatteverket har bestämt vad som kommer att granskas särskilt under året 2020. Städ- och transportbranschen kommer att bli extra synade i jakten på svartarbete och arbetet mot penningtvätt ökar. Privata kostnader och oredovisade förmåner står också i fokus liksom arbete mot identitetsrelaterat fusk och välfärdsbrottslighet.