Moms vid kundförluster

    Om en kund på grund av bristande betalningsförmåga inte kan betala en faktura kan det leda till en kundförlust för dig som företagare. Skatteverket förklarar vidare vad som gäller för dig och hur du redovisar en konstaterad kundförlust.