Skatteverkets insatser mot fel, fusk och brottslighet 2020

    Skatteverket har informerat om myndighetens insatser mot fel, fusk och brottslighet under 2020.Årets kontroller avser insatser mot:

    • Internationell kontroll samt penningtvätt
    • Privata kostnader och oredovisade förmåner
    • Identitetsrelaterat fusk och välfärdsbrottslighet
    • Svartarbete och andra brott i arbetslivet