Krav på läkarintyg återinförs

    Försäkringskassan återinför krav på läkarintyg för den som ansöker om sjukpenning och vård av sjukt barn. Läkarintyget kommer att begäras in från dag 15 vid sjukskrivning och vid dag 8 för vård av sjukt barn. Beslutet gäller från och med 1 november. Klicka på läs mer för ytterligare information.