Möjligheten till korttids-permittering förlängs

    Möjligheten till korttidspermittering för företag som drabbats av nedgång på grund av coronapandemin förlängs med ett halvår till den sista juni nästa år enligt vad Ekot erfar.Även omställningsstödet och möjligheten att skjuta upp skatt för företag förlängs. Klicka på"Läs mer" för ytterligare information.