Tiden förlängs för återbetalning av skatt

    När pandemin slog till fick företag som drabbats ekonomiskt av effekterna av pandemin möjlighet att få sin skatteinbetalning uppskjuten. De företag som fått stöd skulle enligt tidigare beslut betala tillbaka senast 12 mars 2022. Nu förlängs det med ytterligare 15 månader. Klicka på"Läs mer" för mer information.