Revision

En revisor anlitar ni för er och för era intressenters trygghet.

Anlita en oberoende revisor

Att anlita en oberoende revisor ger en trygghet internt och en extern kvalitetsstämpel mot kunder, leverantörer och andra intressenter.

Revisionens huvudsakliga syfte är att säkerställa att bolaget följer de spelregler som finns på marknaden och att bolagets förvaltning och redovisning följer lagstadgade krav. Revisionen minskar därmed risken för obehagliga överraskningar för företagsledaren och ägarna.

Den insyn i bolagets verksamhet revisorn får via revisionen ger i de allra flesta fall också underlag för konstruktiv rådgivning med förslag på förbättringsåtgärder och därav ökad lönsamhet. Vi kan alla göra någonting lite bättre!

Och hur tänker du själv när du ska hitta nya affärspartners, skulle inte du föredra att den affärspartner du skall göra affärer med är ett reviderat bolag med kvalitetssäkrad redovisning?

Erfarenhet lönar sig

Med vår rutin och kunskap sätter vi oss snabbt in i situationen och kan ge dig den hjälp du behöver. Vårt mål är att skapa långa kundrelationer och lära känna våra kunders verksamhet väl. För oss är det viktigt att du som kund får trygghet och stabilitet.
crossmenu